Specifičnost edukacije u vidu hends on treniga je činjenica da ljekari na ovakvom vidu edukovanja intenzivno i samostalno rade na pacijentima u cilju sticanja vještine a pod mentorskim nadzorom. Doktori medicine i stomatologije rade u izuzetnim uslovima. Edukacije se odvijaju po sistemu hands on; expert to expert. Ograničen broj polaznika i radom u manjim grupama postiže se potpuna posvećenost polazniku.

HENDS ON TRENING I ADVANCED PRP

Napredna upotreba PRP (autologna plazma bogata trombocitima) i CELLULAR MATRIXA (autologna plazma bogata trombocitima sa dodatkom hijalurona) u regiji glave i vrata.
Dr Vladimir Stojiljković, spec. plastičnorekonstruktivne hirurgije

Trening autolognom sopstvenom plazmom namjenjen je polaznicima koji žele nadograditi znanje i implementirati metode PRP u svoju praksu kao napredne u okviru mezoterapijiskih procedura.
Zbog korištenja sopstvene krvi tretman je izuzetno siguran za pacijente.

Nakon selektovanja krvi pacijetna ista krv se centrifugira, plazma se aktivira nakon čega se injektuje u kožu pacijenta.
Po završenoj edukaciji polaznici dobijaju:
Sertifikat o završenom treningu NAPREDNE PRIMJENE PRP TRETMANA U ESTETSKOJ MEDICINI.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike za primjenu PRP.

HENDS ON TRENING II ADVANCE HIJALURONSKI FILERI

Zbog popunjenosti online prijava za Hends on II – trening je obustavljena

NAPREDNA PRIMJENA HIJALURONSKIH FILERA U ESTETICI LICA, TEHNIKE IGLOM I KANILOM
Dr Nenad Stanković, stomatolog

Napredni hends on trening aplikacije hijaluronskih filera započinje obnavljanjem anatomije lica i vrata, nakon čega se polaznicima treninga objašnjavaju napredne tehnike aplikovanja hijaluronskog filera, tehnike iglom kao i tehnike korištenja kanile. Veoma važan dio početnog  dijela   treniga je uvođenje polaznika u potencijalne komplikacije nakon primjene hijaluronskih filera, prepoznavanje i rješavanje istih.
Napredna primjena hijaluronskih filera u praktičnom dijelu treninga podrazumijeva kompleksan pristup volumizacije cijelog lica po jasno određenim tačkama a nakon detaljne analize lica pacijeta nakon čega se pod mentorskim nadzorom a u odnosu na indikaciju pristupa injekotovanju.

Ovom treningu pristupaju ljekari koji imaju iskustvo u injektovanju hijaluroskog filera i žele nadograditi svoje znanje.

Po završenoj edukaciji polaznici dobijaju:
Sertifikat o završenom treningu NAPREDNA PRIMJENA, HIJALURONSKI FILERI U ESTETICI LICA.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike primjene filera.

HENDS ON TRENING III BASIC HIJALURONSKI FILERI

Zbog popunjenosti online prijava za Hends on III – trening je obustavljena

DIZAJN USANA I PERIORANA REGIJA HIJALURONSKIM FILEROM
Dr Tamara Mitranić, stomatolog
Spec.Dr Stanka Kovijanić, stomatolog

Osnovni hends on trening aplikacije hijaluronskih filera započinje obnavljanjem anatomije lica i vrata, nakon čega se polaznicima treninga objašnjavaju osnovne tehnike aplikovanja hijaluronskog filera,koje se odnose na tehnike injektovanja iglom. Veoma važan dio početnog  dijela   treniga je uvođenje polaznika u potencijalne komplikacije nakon primjene hijaluronskih filera, prepoznavanje i rješavanje istih.
Osnovna primjena hijaluronskih filera u praktičnom dijelu treninga podrazumijeva koncentrisanje na najčešće tražene intervencije u kliničkoj praksi, augmentaciju usana, nazolabijalnih nabora, mentolabijalnih nabora ( periorana regija) po jasno određenim tačkama a nakon detaljne analize lica pacijeta nakon čega se pod mentorskim nadzorom a u odnosu na indikaciju pristupa se injekotovanju gdje se svakom polazniku posvećuje pažnja.

Ovom treningu pristupaju ljekari koji nemaju  iskustvo u injektovanju hijaluroskog filera ili imaju  manje iskustvo koje žele obnoviti.

Po završenoj edukaciji polaznici dobijaju:
Sertifikat o završenom treningu OSNOVNA PRIMJENA, HIJALURONSKI FILERI U ESTETICI DONJE TREĆINE LICA.

.
Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike primjene filera.