Smještaj

Ukoliko Vam je potreban smještaj u hotelu Mediteran u toku trajanja simpozijuma obratite se hotelu putem maila
[email protected]

Telefon +382 33 689 383

Pozivajući se na kod CUDEL 2019 kako bi dobili simpozijumski popust za odabrani smještaj.

Ukoliko su smještajni kapaciteti u hotelu Mediteran popunjeni ili Vam je potrebna pomoć oko avionskog transporta i transfera do hotela kontaktrajte naše saradnike na:
[email protected]
Milica Buntić