Praćenjem novih medicinskih tendencija koje se kreću u pravcu minimalno invazivnih estetskih tretmana i ubrzanim razvojem relativno mlade medicinske grane – nehirurške estetske medicine rodila se potreba za osnivanjem udruženja koje bi u svom okrilju okupilo stručnjake koji u svom profesionalnom angažmanu razvijaju vještine i kontinuirano se edukuju u oblasti nehirurške estetske medicine.

Crnogorsko udruženje doktora za estetiku lica je udruženje koje prepoznaje važnost udruživanja svih kolega koji se bave estetskom medicinom i srodnim medicinskim granama u cilju zajedničkog napretka i razmjene iskustva u svojim ekspertskim domenima.

Primarna pokretačka snaga i ideja vodilja je bila okupljanje dr stomatologije koji pored svojih neospornih manuelnih vještina i rada u anatatomskim regijama u čijim se domenima izvodi najveći broj intervencija nehirurške estetske medicine razvijaju posebnu ljubav prema estetici i svoje obrazovanje usmjeravaju u pravcu kontinuirane edukacije -prisustvom velikom broju teoretskih stručnih skupova, praktičnih obuka u radu s pacijetima i mentorskim nadzorom, a sve u cilju implementacije navedenog za što bolji i za pacijente sigurniji medicinski tretman.

Uviđajući važnosti zakonodavnog okvira ove vrste djelatnosti i toga da se intervecije nehirurške estetske, antiaging medicine obavljaju u medicinskim ustanovama, sredstvima koja ispunjavaju medicinske standarde i od strane obučenog medicinskog kadra doktora medicine i doktora stomatologije osnivači ovog udruženja pokreću prvi inicijativu prema Ministartsvu zdravlja Crne Gore za podvođenjem intervencija estetske medicine u jasno precizirane zakonske okvire u čijim naporima dobijamo veliku pomoć i podršku Stomatološke komore Crne Gore na kojoj smo neizmjerno zahvalni.

Biti u korak sa modernim konceptom estetske “antiage” medicine znači pružiti pacijentu savremenu kliničku praksu uz individualan pristup, biti u mogućnosti saznanja i sprovođenja poslednje riječi nauke pa se kontinuirana medicinska edukacija nameće kao imerativ za održavanjem aktuelne baze znanja i stalnog unapređenja iste kako bi se obezbjedila najbolja praksa i etika u blasti estetske medicine, što predstavlja osnovni cilj formiranja Crnogorskog udruženja doktora za estetiku lica.

PISMO DOBRODOŠLICE

Poštovane kolege, s velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da Crnogorsko udruženje doktora za estetiku lica u cilju  stručnog usavršavanja  svojih članova i unapređenja pružanja usluga nehirurške estetske medicine kroz praćenje mjera i standardizaciju protokola u oblasti nehirurške estetske medicine glave i vrata organizuje  DANE NEHIRURŠKE ESTETSKE MEDICINE , CUDEL 2019  Simpozijum sa međunarodnim učešćem ,standardizacija protokola u esteskoj medicini lica.

Suorganizator Simpozijuma je Stomatološka komore Crne Gore.

Odlukom broj 26-3 od 26.02.2019. Komisija za kontinuiranu edukaciju Stomatološke komore Crne Gore akredituje stručni skup kao Međunarodni Simpozijum i dodjeljuje 20 bodova za pasivno učešće.

Simpozijum će se održati u saradnji  sa strukovnim udruženjima  Srpsko udruženje dentista za estetiku lica (SUDEL), Udruženje interdisciplinarne estetske i antiejdž medicine Srbije  (SESIAM), Hrvatsko društvo za estetsku medicinu (HDEM) čiji će predsjednici biti naši gosti u svojstvu predavača.

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se druženju,

Upravni odbor CUDEL

U SARADNJI

sudel_1
logo
hdel

SPONZORI